Rezultatele cautarii

Text text

Text text

Text text

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoana vizată”.

1. Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Alpha Bank România va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

2. Ce date cu caracter personal prelucram?

De la caz la caz, Banca prelucrează date cu caracter personal precum, dar fără a se limita la:

 • Date de identificare (precum nume și prenume, CNP, data nașterii);
 • Date de contact (adresa de domiciliu / resedința, adresa de e-mail, număr de telefon)
 • Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);
 • Date financiare și tranzactionale;
 • Date privind studiile și formarea profesională, locul de muncă;

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor și produselor contractate de dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de acțiunile întreprinse pe site, de prevederile legale aplicabile activităților întreprinse de către Alpha Bank România precum și de politica de prudențialitate a Băncii.

3. În ce scopuri prelucrăm datele personale?

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • furnizarea de servicii financiar-bancare;
 • marketing (precum, dar fără a se limita la participare în campanii și acordare de premii, programe de loializare și oferte speciale lansate pentru clienți, inclusiv pentru promovarea oricăror produse și servicii ale Băncii și ale partenerilor săi, reclamă/publicitate, activități specifice de marketing precum studii de piață, profilări, segmentări);
 • gestionarea relaţiilor iniţiate de dumneavoastră prin intermediul site-ului;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații de raportare către instituții/organisme de stat);
 • în scopuri statistice.

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigura că vă propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul dumneavoastră, putem recurge la segmentări și profilări de marketing care ne ajută în formularea de oferte dedicate (oferte pentru studenți, salariați, pensionari etc.).

4. Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către Bancă?

Inițierea și derularea relației de afaceri și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.
Prelucrarea datelor în scop de marketing face posibilă informarea dumneavoastră în legătură cu noutățile și ofertele Alpha Bank România. Se poate solicita oricând întreruperea prelucrării în acest scop, fără ca relația de client să fie afectată.

5. Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • mandatari/împuterniciți în scopul realizării intereselor legitime ale Băncii (firme de avocatură, societăți de recuperare creanțe etc);
 • entități din Grupul Alpha Bank(în îndeplinirea obligațiilor de raportare);
 • terți contractanți (de exemplu, pentru realizarea de acțiuni de marketing și publicitate);
 • instituții ale statului/autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);

6. Se pot transmite datele în afara țării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transferarea lor în străinătate, în scopurile mai sus menționate. Datele pot fi transferate în state în/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.
Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicele prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu Alpha Bank România;
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Băncii, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 3. Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele Alpha Bank România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Banca nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Băncii prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Băncii transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Alpha Bank România.
 6. Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, că datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către Alpha Bank România, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita Băncii de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 9. Dreptul de a vă adresa justiției;

8. Cât timp sunt prelucrate datele personale de către Alpha Bank România?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

Descopera cardul potrivit tie!

Fa-ti acum un card Alpha Bank si ai acces la o multime de beneficii si surprize!

Intra in program ›

Cardul tau de Cumparaturi

AlphaCard Visa Gold RON

AlphaCard Visa Credit

Alpha MasterCard Credit

Cardul tau de Debit

AlphaCard Enter More Visa

Newsletter

Te abonezi si afli imediat noutatile despre cardurile Alpha Bank!

Afla cate puncte ai acumulat

Poti afla cate puncte ai acumulat prin intermediul serviciului
X
Alege cardul pentru care vrei sa aplici

Alpha Card
Visa Gold

Alpha Card
Visa

Alpha Card
MasterCard

Alpha Card
Visa Enter More

Lasa-ti datele mai jos si un consultant
Alpha Bank te va contacta in cel mai scurt timp!
Multumim pentru ca ai aplicat pentru cardul tau!

Cererea ta a fost inregistrata, iar in cel mai scurt timp un consultant Alpha Bank te va contacta!

Cu bine, Echipa Alpha Bank
close
Lasa-ti datele mai jos si un consultant Alpha Bank te va contacta in cel mai scurt timp!