Alpha Bank SHOP
Rezultatele cautarii

Text text

Text text

Text text

Termeni si conditii de utilizare

 

Alpha Bank Romania S.A. (denumita, in continuare, “Alpha Bank Romania” sau “Banca”), prin intermediul paginii sale web www.alphacards.ro, ofera vizitatorului/utilizatorului de Internet posibilitatea de a fi informat in legatura cu Programul Alpha Shop si regulamentul programului.

 

Accesand si utilizand site-ul www.alphacards.ro, acceptati in totalitate si fara rezerve, Termenii si conditiile de utilizare care se aplica intregului continut al site-ului, confirmand ca le-ati citit si inteles pe deplin.

 

Daca nu sunteti de acord cu oricare parte a acestor Termeni si conditii, va rugam sa parasiti site-ul si sa incetati orice utilizare a acestuia.

 

Alpha Bank Romania isi rezerva dreptul sa modifice in mod unilateral si in orice moment termenii si conditiile de utilizare a site-ului , fara nicio notificare prealabila, comunicand orice modificare prin intermediul site-ului. Utilizarea site-ului dupa implementarea modificarii va fi considerata o acceptare implicita a respectivei modificari.

 

A. Drepturi de Autor/Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala

Intregul continut al site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la marcile comerciale, titlurile distinctive, textele, noutatile, fotografiile, imaginile, serviciile oferite se afla in proprietatea Alpha Bank Romania si este guvernat de prevederile aplicabile din legislatia romana si internationala, ce vizeaza in principal Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala, cu exceptia drepturilor protejate ale tertilor.

 

In consecinta, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distributie, prezentare sau orice utilizare a continutului (integrala sau partiala a site-ului) nu este permisa in niciun fel si prin niciun mijloc in scopuri comerciale sau de alt fel, fara acordul prealabil scris al Alpha Bank Romania.

In mod exceptional, este permisa copierea, tiparirea sau stocarea limitata ori izolata a unor parti din continutul de mai sus pentru uzul exclusiv personal de catre utilizator/vizitator, sub conditia ca aceasta utilizare sa fie insotita de o precizare clara si distinctiva a provenientei si sa nu corespunda unor scopuri comerciale sau de alt fel.

 

B. Conduita Utilizatorului/Vizitatorului

In calitate de utilizator/vizitator, puteti accesa, vizualiza site-ul /www.alphacards.ro, in scopuri legale si doar in asa fel incat sa nu limiteze sau sa impiedice alte persoane sa il utilizeze in aceeasi masura. Se vor respecta reglementarile si dispozitiile legislatiei romane, europene si internationale care guverneaza telecomunicatiile, prin abtinerea de la orice comportament ilegal si abuziv/necorespunzator care ar putea avea consecinte negative pentru alti vizitatori/utilizatori ai site-ului si/sau ar provoca daune ori ar duce la deteriorarea site-ului sau extensiei catre Alpha Bank Romania.

In cazul in care nu veti respecta aceasta conduita, acceptati sa despagubiti si sa protejaţi Alpha Bank Romania impotriva oricărei reclamaţii, dispute si sa suportati orice fel de compensatie rezultata ca urmare a incalcarii Termenilor si conditiilor de utilizare.

 

C. Legaturi cu site-urile partilor terte

Site-ul www.alphacards.ro poate permite vizitatorilor/utilizatorilor sai sa acceseze, prin conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere), site-uri ale tertilor, independente de prezentul site. Alpha Bank Romania nu garanteaza pentru corectitudinea, caracterul complet sau de siguranta informatiilor incluse in aceste site-uri de legatura si nu este responsabila pentru calitatea si drepturile de proprietate asupra produselor sau serviciilor oferite publicului prin intermediul acestor site-uri, responsabilitatea pentru acuratetea si utilizarea informatiilor revenind exclusiv tertilor care le pun la dispozitie.

Site-ul Alpha Bank Romania ofera link-uri catre alte site-uri pentru informarea vizitatorilor/utilizatorilor sai, iar includerea oricarui link la aceste site-uri nu va constitui si nu va fi considerata un angajament sau o garantie sau inducere sau avizare de catre Banca a continutului sau a calitatii serviciilor/produselor furnizate pe aceste site-uri.

Când accesati un site de legatura al unei terţe părţi, parasiti site-ul www.alphacards.ro. Nicio informaţie personală pe care o prezentaţi pe site-ul respectiv nu va fi colectată sau controlată de Alpha Bank Romania S.A, ci va fi supusă termenilor de utilizare ai site-ului de legatura.

 

D. Limitarea Raspunderii

Alpha Bank Romania va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ca toate informatiile si materialele prezentate pe www.alphacards.ro sunt complete, corecte, actualizate si clare. Cu toate acestea nu garanteaza ca aceste criterii sunt indeplinite in mod absolut. De aceea, Alpha Bank Romania nu isi asuma nicio responsabilitate in ceea ce priveste exactitatea, caracterul complet ori autenticitatea vreunei informatii continute in acest site, in nicio situatie, inclusiv in cazul unei neglijente, pentru erori, omisiuni sau deficiente ca urmare a furnizarii acestor informatii, orice intarziere, discontinuitate in transmiterea de informatii sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului in urma vizualizarii acestor informatii.

Continutul site-ului www.alphacards.ro nu cuprinde sfaturi, indemnuri sau incitari de ordin financiar, legal sau de alta natura, in vederea realizari unei investitii sau unei alte tranzactii iar Alpha Bank Romania nu este responsabila de modul de utilizare a site-ului web de catre vizitatori/utilizatori care actioneaza din proprie initiativa.

 

E. Securitatea Site-ului www.alphacards.ro

In calitate de utilizator/vizitator puteti accesa si vizualiza site-ul www.alphacards.ro, din proprie initiativa, si nu la initiativa Alpha Bank Romania. Dumneavoastra sunteti singurul responsabil de orice deteriorare a echipamentelor IT (de ex. computerul personal), software-ului, echipamentelor de telecomunicatie si altor servicii necesare pentru accesarea site-ului sau de orice pierdere de date care poate rezulta din utilizarea site-ului, avand obligatia de a va proteja permanent echipamentele impotriva virusilor si altor software-uri daunatoare.

Alpha Bank Romania a luat toate masurile posibile pentru a asigura protejarea site-ului de virusi si de alte software-uri daunatoare si utilizeaza sisteme de securitate pentru a controla si preveni atacurile si /sau alte actiuni neautorizate, insa nu poate garanta absenta, in cadrul site-ului, a oricaror virusi, defecte si alte componente daunatoare si, prin urmare, nu poate fi tinuta responsabila pentru orice daune, pierderi de date, de natura financiara sau economica, rezultand din sau in legatura cu utilizarea si/sau accesarea de catre Dumneavoastra a site-ului www.alphacards.ro

 

F. Date cu Caracter Personal

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoana vizată”.

1. Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Alpha Bank România va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

2. Ce date cu caracter personal prelucram?

De la caz la caz, Banca prelucrează date cu caracter personal precum, dar fără a se limita la:

• Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor și produselor contractate de dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de acțiunile întreprinse pe site, de prevederile legale aplicabile activităților întreprinse de către Alpha Bank România precum și de politica de prudențialitate a Băncii.

3. În ce scopuri prelucrăm datele personale?

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

• furnizarea de servicii financiar-bancare;

• marketing (precum, dar fără a se limita la participare în campanii și acordare de premii, programe de loializare și oferte speciale lansate pentru clienți, inclusiv pentru promovarea oricăror produse și servicii ale Băncii și ale partenerilor săi, reclamă/publicitate, activități specifice de marketing precum studii de piață, profilări, segmentări);

• gestionarea relaţiilor iniţiate de dumneavoastră prin intermediul site-ului;

• îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații de raportare către instituții/organisme de stat);

• în scopuri statistice.

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigura că vă propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul dumneavoastră, putem recurge la segmentări și profilări de marketing care ne ajută în formularea de oferte dedicate (oferte pentru studenți, salariați, pensionari etc.).

4. Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către Bancă?

Inițierea și derularea relației de afaceri și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

Prelucrarea datelor în scop de marketing face posibilă informarea dumneavoastră în legătură cu noutățile și ofertele Alpha Bank România. Se poate solicita oricând întreruperea prelucrării în acest scop, fără ca relația de client să fie afectată.

5. Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

• mandatari/împuterniciți în scopul realizării intereselor legitime ale Băncii;

• entități din Grupul Alpha Bank (în îndeplinirea obligațiilor de raportare);

• terți contractanți (de exemplu, pentru realizarea de acțiuni de marketing și publicitate);

• instituții ale statului/autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);

6. Se pot transmite datele în afara țării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transferarea lor în străinătate, în scopurile mai sus menționate. Datele pot fi transferate în state în/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicele prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu Alpha Bank România;

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Băncii, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

c. Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele Alpha Bank România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Banca nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Băncii prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

e. Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Băncii transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Alpha Bank România.

f. Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, că datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către Alpha Bank România, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.

g. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita Băncii de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.

h. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

i. Dreptul de a vă adresa justiției;

8. Cât timp sunt prelucrate datele personale de către Alpha Bank România?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

 

G. Politica privind Modulele Cookie

Ce este un fisier cookie?

Functionarea corecta a unui site are la baza colectarea anumitor informatii cheie despre utilizatorii sai. Pentru a face acest lucru, un site va crea fisiere cookie - care sunt fisiere text de mici dimensiuni – stocate pe computerele utilizatorilor sai. Aceste cookie-uri sunt concepute pentru a permite site-ului sa isi recunoasca utilizatorii in vizitele ulterioare. Unele cookie-uri sunt necesare (de exemplu, pentru a permite accesul la serviciul Internet Banking), in timp ce altele il fac mult mai personal si mai relevant pentru tine.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului.

Durata de existenta a unui cookie este determinata tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, informatiile colectate prin cookie-uri sunt acum clasificate ca date cu caracter personal.

Contin cookie-urile date personale?

Desi informatiile colectate de cookie-uri, prin raportare la alte sisteme de evidenta, pot duce la identificarea unei anumite persoane, ceea ce califica respectivul cookie drept data cu caracter personal, cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica direct utilizatorii de Internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

De ce folosim fisiere de tip cookie?

Site-ul www.alphacards.ro colecteaza fisiere de tip cookie pentru a monitoriza performantele proprii, pentru a va putea oferi un continut adaptat nevoilor dumneavoastra, dar si pentru a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-ul nostru.

Avand in vedere modul in care se vor dezvolta serviciile pe care le oferim online, este posibil ca aceste module cookies sa isi schimbe caracteristicile tehnologice in viitor. Insa, chiar si in aceasta situatie ele vor continua sa indeplineasca unul dintre scopurile de mai jos.

Consideram ca experienta dumneavoastra din site ar fi afectata daca ati renunta la cookie-urile pe care le folosim.

Exista doua tipuri de module cookie:

Cookie-urile persistente (permanente)

Raman pe dispozitivul unui utilizator pentru o perioada de timp specificata in cookie. Acestea sunt activate de fiecare data cand utilizatorul viziteaza site-ul web care a creat acel cookie.

Cookie-urile temporare (de sesiune)

Acestea permit operatorilor de site-uri sa lege acțiunile unui utilizator in timpul unei sesiuni de browser. O sesiune de browser incepe cand un utilizator deschide fereastra browserului si se termina cand inchide fereastra browserului. Dupa ce inchideti browserul, toate cookie-urile de sesiune sunt sterse.

In general, cookie-urile au 3 functii diferite si se clasifica dupa cum urmeaza:

1) Cookie-uri de functionalitate (strict necesare) folosite de Alpha Bank Romania S.A

Cookie-urile de functionalitate sunt necesare pentru furnizarea serviciilor site-ului Bancii. Ele sunt strict esențiale pentru navigarea pe site-ul www.alphacards.ro și utilizarea funcțiilor acestuia. Aceste cookie-uri NU colecteaza informatii despre dumneavoastra care ar putea fi utilizate in scopuri de marketing (publicitate).

NumeDescriere
CookiesNoticeVerifica daca clientul accepta cookie-uri sau nu
PHPSESSIDSalveaza id de conectare la site (sesiunea)
Banner Acceptare CookieInregistreaza daca ati acceptat utilizarea cookie-urilor pe site. Nu contine informatii despre utilizator. Colecteaza informatiile într-o forma anonima utilizand un identificator unic.
Vizualizare bannerInregistreaza daca vi s-a afisat bannerul politicii cookie la sosirea dvs. pe site, pentru a nu va mai afisa din nou. Colecteaza informatii într-o forma anonima utilizand un identificator unic.

 

2) Cookie-uri de analiza

Cookie-urile de performanta si analiza colecteaza date in scopuri statistice, cu privire la modul in care vizitatorii utilizeaza un site web, nu contin informatii personale precum nume si adrese de e-mail si sunt utilizate pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii cu caracter personal care ar putea fi folosite in alte scopuri.

NumeDescriere
_gaGoogle Analytics. Cookie-urile utilizate pentru a distinge utilizatorii.
_utma, _utmx, _utmxx, _utmzAceste module cookie permit colectarea de informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza acest site si pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stocheaza informatii despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum si sectiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informatii personale, prin urmare, aceste informatii nu pot fi folosite pentru identificarea utilizatorului. Site-ul foloseste Google Analytics pentru a putea urmari daca site-ul întruneste cerintele utilizatorilor si pentru a prioritiza îmbunatatirea proceselor derulate. Google ofera mai multe informatii despre cookie-uri in pagina de politica a confidentialitatii si politica cookie-urilor. De asemenea, Google, pune la dispozitie un “add-on” ce ofera posibilitatea renuntarii la Google Analytics indiferent de paginile accesate.
Facebook Tracking pixelColecteaza informatii despre interactiunea cu site-ul www.alphacards.ro a utilizatorilor care ajung pe site prin intermediul linkurilor de pe Facebook (afisari de pagini, completare formulare de aplicare pentru produsele bancii, click pe butoane).
gtagEticheta globala de site (gtag.js) este o eticheta implementata pe website cu scopul de a obtine o masurare mai precisa a conversiilor. Eticheta functioneaza cu produse precum Google Ads, Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 si Google Analytics.

3) Cookie-uri de publicitate folosite de Alpha Bank Romania S.A

Cookie-urile de publicitate sunt utilizate pentru a difuza anunturi mai relevante pentru dumneavoastra, pot sa fie utilizate pentru a monitoriza eficienta unei campanii publicitare prin urmarirea click-urilor utilizatorilor.

NumeDescriere
GdynImplementarea MOSS de masurare a performantelor tehnice și statistici web avansate.
GtestImplementarea MOSS de masurare a performantelor tehnice si statistici web avansate.
Google Adwords Nume cookie: _ga, _gidColecteaza informatii despre modul in care vizitatorii ajung pe site (e.g., din anunturi afisate pe Google Search) sau despre modul in care acestia utilizeaza site-ul.
Directionare - YouTube Nume cookie: YSC, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga Aceste module cookie sunt setate de YouTube. YouTube colecteaza date despre utilizatori, care sunt agregate cu date de profil de la alte servicii Google, pentru a afisa publicitatea vizata vizitatorilor web dintr-o gama larga de site-uri proprii si de pe alte site-uri web. Aceste module cookie pot stoca preferintele utilizatorilor si pot fi utilizate pentru a personaliza continutul publicitar.
Directionare - Facebook Nume cookie: act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs Aceste cookie-uri sunt setate de Facebook. Facebook foloseste module cookie pentru a colecta date despre interesele utilizatorilor. Facebook foloseste aceste date pentru a oferi publicitate orientata spre comportament.
Directionare – LinkedInAceste module cookie sunt setate de LinkedIn. LinkedIn colecteaza date de la utilizatori, iar aceste date sunt folosite pentru urmarirea si publicitatea orientata spre comportament.
Directionare – TwitterAceste module cookie sunt setate de Twitter. Twitter colecteaza date de la utilizatori, iar aceste date sunt folosite pentru urmarirea si publicitatea orientata spre comportament.
__gfp_64bAcest cookie este utilizat pentru a informa, optimiza si oferi reclame anumitor site-uri, in functie de vizitele tale pe acest website
_gatCookie-urile sunt utilizate pentru a accelera rata cererilor de conexiune.

In orice moment poti modifica acordul privind folosirea modulelor cookie de aici . Modificarile ulterioare nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza cosimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.

Confidentialitatea datelor dumneavoastra

Atunci cand prelucram datele dumneavoastra, utilizam masuri tehnice si organizationale care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastra. Lucram in mod continuu pentru a asigura pastrarea masurilor noastre de securitate la cel mai inalt nivel si ne angajam sa va informam la timp in cazul oricaror incidente de securitate ce ar putea sa prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastra.

 

H. Legislatie Aplicabila – Diverse

Termenii si conditiile de utilizare ale site-ului sunt guvernate de legislatia romana in vigoare. Instantele din Bucuresti au competenta in solutionarea oricarui litigiu generat in legatura cu acesti Termeni si conditii de utilizare. Daca anumite prevederi ale prezentelor Termeni si conditii de utilizati sunt, la un moment dat, contrare dispozitiilor legale, si, din acest motiv, devin nule sau neaplicabile, acest lucru nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi.

Daca nu se stipuleaza in alt mod, prevederile mentionate in Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.alphacards.ro constituie acordul valabil exprimat intre Dumneavoastra, in calitate de utilizator/vizitator, si Alpha Bank Romania, in ceea ce priveste obiectul acestora.

Descopera cardul potrivit tie!

Fa-ti acum un card Alpha Bank si ai acces la o multime de beneficii si surprize!

Intra in program ›

Cardul tau de Cumparaturi

AlphaCard Visa Gold RON

AlphaCard Visa Credit

Alpha Mastercard Credit

Mobexpert Credit Card

Cardul tau de Debit

AlphaCard Visa Debit

Newsletter

Te abonezi si afli imediat noutatile despre cardurile Alpha Bank!

Renew

Afla cate puncte ai acumulat

Poti afla cate puncte ai acumulat prin intermediul serviciului
X
Alege cardul pentru care vrei sa aplici

Alpha Card
Visa Gold

Alpha Card
Visa

Alpha Card
MasterCard

Alpha Card
Visa Enter More

Lasa-ti datele mai jos si un consultant
Alpha Bank te va contacta in cel mai scurt timp!
Multumim pentru ca ai aplicat pentru cardul tau!

Cererea ta a fost inregistrata, iar in cel mai scurt timp un consultant Alpha Bank te va contacta!

Cu bine, Echipa Alpha Bank
close
Lasa-ti datele mai jos si un consultant Alpha Bank te va contacta in cel mai scurt timp!